Tecnodemo Ibérica, netejes de comunitats i pàrquings. Aspectes esencials del nostre servei

QUALITAT

Tecnodemo Ibèrica compta amb una sèrie de garanties ene els seus serveis que donen tranquilitat als nostres clients i al resultat de la feina ben desenvolupada.

Avui parlem dels nostres standars de qualitat. Els objectius del nostre sistema de qualitat són:

 

Satisfacció del client, que representa el grau en què l’atenció prestada satisfà les expectatives i necessitats del client.
Organització sistemàtica de l’empresa, Reduir costos, però no , Millora continua, Diferenciació amb la competència

Obtenció de nous clients
Seguir els requisits establerts per treballar amb les Administracions Públiques.

 

Aquests objectius, ajudaran a mantenir les característiques i principis bàsics de la nostra empresa, que són:

EE-SS

Efectivitat: depenen del nivell de qualitat tècnica i de la relació interpersonal que s’estableix amb el client.
Eficiència: grau en què s’aconsegueix el més alt nivell de qualitat amb els recursos disponibles.
Seguretat: Capacitat de reduir riscos propis i de l’entorn per als professionals del servei el client.
Satisfacció del client: Representa el grau en què l’atenció prestada satisfà les expectatives i necessitats del client.

 

LA QUALITAT DE NUESTRE SERVEI

De què depèn la satisfacció dels nostres clients?

 

Excel·lència en la prestació del servei:

La raó de ser de l’empresa són els seus propis serveis i s’han de complir estrictament amb el client. Les freqüències en la prestació del servei contractat i els treballs extraordinaris, com a netejadora de cristalls o moquetes, han de ser complerts, i aquest compliment ha de ser inspeccionat periòdicament.

El nostre SISTEMA DE QUALITAT contempla els següents aspectes:

– Planificació detallada de tots els serveis
– Seguiment diari de tots els treballs
– Inspeccions i avaluacions periòdiques
– Desenvolupament recurrent de nous mètodes de prestació del servei

 

Excelència del personal
La percepció que el client té dels nostres treballs depèn en gran mesura de la competència, i compromís de tots els empleats de l’empresa. Per això, disposem de programes de formació i sensibilització a tots els empleats.

El lideratge es converteix en un factor determinant, i els responsables de cada centre o de cada una de les àrees donen exemple en el compromís amb l’excel·lència de l’organització i la satisfacció del client.

El nostre SISTEMA DE QUALITAT contempla els següents aspectes:

– Establir programes de formació i sensibilització a tots els empleats, inclosa la formació en Prevenció de Riscos Laborals.
– Elecció de responsables d’equips amb capacitat de lideratge.
– Visites i inspeccions planificades freqüents als centres.
– Disponer de l’equipament adequat per a cada empleat: uniformes, guants, etc.
– Seguiment i avaluació dels treballadors.

Productes de neteja empleats
Els nostres proveïdors aporten productes de qualitat, innovadors i ajustats a les necessitats dels clients.

 

El nostre SISTEMA DE QUALITAT contempla els següents aspectes:

Avaluar periòdicament el comportament dels proveïdors
Atendre les expectatives del client respecte als productes
Distribuir i mantenir al dia les fitxes de seguretat dels productes
Recerca de productes amb millor comportament ambiental
Criteris de selecció de proveïdors i productes, segons:
Millor comportament mediambiental
Preu
Rapidesa, dinamisme i dispossició

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Compartir
Idioma »